تولد فرزند در کانادا

سازمان مهاجرت کانادا: این نوع از ویزا را برای مادرانی قرار داده است. که باردار می باشند. و قصد دارند فرزندشان در کانادا متولد شود.

 باید بدانید که باردار بودن در این کشور مطلقاً منجر به عدم اجازه ی ورود به کانادا نمی شود. و این مورد در صورتی است. که  از تولد توریستی فرزند در کشور های زیادی جلو گیری میشود. قوانین کشور کانادا می گوید. کودکانی که در بیمارستان های کانادا متولد شده باشند. شهروند این کشور به حساب می آیند.

ویزای تولد فرزند در کانادا

ویزای تولد فرزند در کانادا چیست و چه شرایطی دارد

در واقع ویزای تولد فرزند کانادا. یک ویزای توریستی اقامت موقت کانادا محسوب می شود. در مراحل اقدام و صدور ویزا این موضوع گفته می شود. که متقاضی به احتمال در این کشور وضع حمل خواهد کرد. این ویزا مشابه ویزای های توریستی موقت می باشد. و برای مدت اقامت 6 ماه و یا کمتر صادر می شود. با اخذ این ویزا، متقاضی می تواند. با بستگان و اقوام خود. در کانادا بازدید نیز داشته باشد. و یا اینکه به صورت مستقل سکونت داشته باشد. 

شرایطی برای دریافت ویزای تولد فرزند در کانادا

دریافت ویزای تولد فرزند نیز شرایط خاص خود را دارد:

  • گواهی عدم سوء پیشینه تایید شده. توسط دادگستری کشور مبدأ.فرم رضایت متقاضی باید تکمیل گردد.
  •  اگر متقاضی در کشور ثالثی اقامت و مدرک شهروندی دارد. مدارک اقامت و شهروندی باید در پرونده اضافه گردد.
  • متقاضی باید توان مالی کافی برای اقامت خود در کانادا را داشته باشد.
  • انجام عملیات بایومتریک در یکی سفارت های کانادا و در صورت نیاز حضور در جلسه ی مصاحبه به درخواست افسر بررسی پرونده.
  • اثبات این که حضور متقاضی در کانادا به صورت موقتی خواهد بود. و متقاضی دلایل کافی برای بازگشت به کشور خود. بعد از تمام شدن اقامت موقت کانادا را داشته باشد.

تمامی مدارکی که به زبان هایی غیر از انگلیسی و فرانسوی باشند باید ترجمه رسمی شوند و به تایید دادگستری و وزارت امور خارجه کشور مبدأ برسند. ممکن است بسته به شرایط متقاضی و با صلاح دید کمیته ی بررسی پرونده، مدارک و پیش نیاز های دیگری از وی درخواست شود که برای دریافت ویزا تولد فرزند ملزم به تامین آن خواهند شد.

مراحل درخواست دریافت ویزای تولد فرزند در کشور کانادا

در کل می توان گفت میان ویزای تولد فرزند و ویزای توریستی کانادا تفاوت زیادی نمی باشد.. پیش از درخواست برای اقامت باید مراحل زیر را طی کرد:

  1. از این واجد تمامی شرایط دریافت ویزای توریستی کانادا هستید مطمئن شوید.

2. تمامی مدارک لازم دریافت ویزا آماده سازی کنید. مدارک پزشکی را در صورت امکان به صورت کامل در دست داشته باشید و برای سفر خود برنامه ریزی داشته باشید.
3. تمامی مدارک خود را یا به صورت اینترنتی و یا به صورت فیزیکی برای سازمان مهاجرت کانادا ارسال نمایید.
4. درخواست نامه ی خود برای دریافت ویزای تولد فرزند کانادا تکمیل نمایید و هزینه های مربوط به بررسی مدارک و صدور ویزا را پرداخت نمایید.
5. صبر کنید تا از سفارت های کانادا پاسخ دریافت نمایید تا مراحل بعدی کار به شما اعلام شود. ممکن است در این مرحله از شما برای مصاحبه و یا ارسال مدارک اضافی درخواست شود.

هزینه های ثبت نام برای درخواست ویزای تولد فرزند در خاک کانادا

هزینه های پیش روی مورد نیاز متقاضی برای دریافت سوپر ویزای کانادا:

100 دلار کانادا هزینه ی ثبت نام و صدور ویزا.
85 دلار هزینه ی عملیات احراز هویت یا بایومتریک.
45 دلار کانادا هزینه بررسی مدارک.
درباره هزینه مهاجرت به کانادا و هزینه ویزای کانادا بیشتر بدانید.

مدت زمان دریافت ویزای تولد فرزند در کانادا

ویزای تولد فرزند کانادا  نسبت به سایر ویزا های توریستی. زمان کوتاه تری در صف انتظار می ماند. این زمان چیزی در حدود 1 تا 6 هفته به صورت معمول زمان می برد. تا مدارک شما بررسی گشته و با درخواست شما موافقت گردد. و شما به انجام عملیات احراز هویت یا بایومتریک دعوت شوید. این زمان ممکن است در شرایط خاص و با درخواست ارائه ی اسناد اضافی بیشتر به طول بیانجامد.

با توجه به شرایط ذکر شده، توصیه ی اکید به متقاضیان می شود که برای سفر خود برنامه ریزی داشته باشند که به بهینه ترین شکل ممکن برای تولد فرزند در کانادا سفر داشته باشند. چرا که سفر زودهنگام (پیش از 4 ماهگی) هزینه های سفر شما را سنگین تر می کند و برای تمدید ویزا ممکن است احتیاج به درخواست مجدد پیدا کنید و همین ط

چه مدتی سوپر ویزای کانادا اعتبار خواهد داشت

ویزای تولد فرزند در کانادا مانند ویزای توریستی کانادا 6 ماه اعتبار دارد و به صورت یک بار ورود (Single Entry) صادر می گردد. از متقاضی این‌طور انتظار می رود که در این مدت زمان، به صورت موقت اسکان داشته باشد و خدمات پزشکی خود را دریافت نماید و پس از تولد فرزند خود به کشور خود بازگردد. به همین علت به متقاضی اجازه داده نمیشود که پس از 6 ماه در کانادا اقامت داشته باشد.