کلاس حضوری آیلتس در شیراز

دلایل معروفیت کلاس های آیلتس استاد حمیدی و بعنوان بهترین کلاس حضوری آیلتس شیراز شناخته شدن این کلاسها را می توان در 7 مورد بیان کرد که آنها عبارتند از:

1. مدرس آیلتس خود استاد حمیدی هستند. 2. مصاحبه و تعیین سطح در آغاز دوره. 3. آموزش از پایه. 4. آموزش مهارتهای چهارگانه آیلتس. 5. نوع دوره از نظر محدودیت زمانی زبان آموز. 6. فرایند سنجش کیفیت یادگیری. 7. آزمون ماک.

ostad Hamidi
1. تدریس در کلاسهای آیلتس ما توسط خود استاد حمیدی صورت می پذیرد که نتیجه این کلاسها و دوره های طراحی شده کارنامه های قبولی شاگردان در آیلتس 7 با 95% و 100 درصد در آیلتس 6 می باشد. شایان ذکر است که استاد حمیدی تحصیل کرده در رشته دانشگاهی زبان انگلیسی بوده است و سالها در کشورهای اروپایی زندگی و کار کرده اند و همچنین استاد حمیدی نویسنده چند کتاب معروف در ایران در زمینه آماده سازی داوطلبان آیلتس برای این آزمون می باشند. کتابهای استاد حمیدی عبارتند از: SUPER IELTS SPEAKING PREPARATION و SUPER IELTS VOCABULARY PREPARATION

درباره با کلاس ها

. در ابتدای دوره های آیلتس طراحی شده توسط استاد حمیدی قبل از شرکت در هر دوره دانش زبانی فرد در مصاحبه تخصصی تعیین شده و سپس با توجه به آن نسبت به شرکت در دوره ای متناسب راهنمایی خواهد شد.

3. در صورت نیاز زبان آموز به تقویت پایه زبان استاد حمیدی در جلسه های ابتدایی دوره آیلتس به ترمیم و تکمیل اطلاعات پایه و دانش عمومی زبان پرداخته و بیشتر شامل گرامر زبان انگلیسی به همراه افزایش دایره واژگان زبان آموزان می پردازد. این دوره را می توان دوره Pre-IELTS نیز نامید که می تواند حتی در یک دوره 3 ماهه نیز پایان یابد.

4. تمامی زبان آموزان در بخش دوم دوره آموزش آیلتس که همان کسب مهارت های چهارگانه آیلتس می باشد با هدایت و راهنمایی های خود استاد حمیدی بر روی مهارت های آزمون آیلتس که شامل

است خواهد پرداخت. این دوره را می توان دوره IELTS نیز نامید و طول دوره آن 3 ماه می باشد.

کلاس های خصوصی آیلتس

  •  در این دوره زبان آموز باید 2 یا 3 روز هفته هر روز 1 جلسه به مدت 90 دقیقه در کلاس خصوصی آیلتس استاد حمیدی شرکت کند.
  • مطالعه خارج از کلاس برای زبان آموزان باید به طور متوسط حدود 4 الی 5 ساعت باشد.
  • طول این دوره حدودا 10 ماه با برنامه ریزی دقیق و نظارت مستمر استاد حمیدی می باشد.

دوره فشرده آیلتس

  •  در این دوره زبان آموز باید 4 روز هفته هر روز 1 جلسه به مدت 90 دقیقه در کلاس حضوری آیلتس استاد حمیدی شرکت کند.
  • مطالعه خارج از کلاس برای زبان آموزان باید به طور متوسط حدود 7 الی 8 ساعت باشد.
  • طول این دوره حدودا 5 تا 6 ماه با برنامه ریزی دقیق و نظارت مستمر استاد حمیدی می باشد.